Ley-WhistleblowingEl passat 21 de febrer, es va publicar al BOE la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, també coneguda com a Llei “Whistleblowing”, que suposa la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre del 2019.

Aquesta nova Llei, que entrarà en vigor el proper 13 de març de 2023, afecta a entitats del sector privat de més de 50 treballadors, entitats del sector públic, i partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions creades a aquest efecte (sempre que rebin o gestionin fons públics).

Cada subjecte obligat ha d’implementar un Sistema intern d’informació (“canal de denúncies”), a partir del 13.06.2023, excepte entitats del sector privat amb 249 treballadors o menys (i municipis de menys de 10.000 habitants); en aquest cas, el termini s’estén fins a 1.12.2023.

Es preveuen sancions de fins a 1 milió deuros per a persones jurídiques i de 300.000 euros, per a persones físiques.

En vols saber més? Pregunta’ns pels nostres serveis de Compliance & Risk.