01. Control de riscos penals: Revisió, actualització i implementació de models de prevenció i detecció de delictes (MPD)

A Font, t’oferim una cobertura integral de tots els serveis relacionats amb el control de riscos penals: auditories externes dels sistemes de gestió de riscos penals; avaluació dels riscos penals i disseny del mapa de riscos. A més, també ens encarreguem de l’elaboració o, si s’escau, revisió dels protocols existents i de controls en matèria de prevenció de delictes:

  • Manual de Prevenció de Delictes
  • Codi ètic o de conducta
  • Reglament de la Unitat de Compliment
  • Política de Compliment penal
  • Protocols d’accions postdelictives
  • Protocol del sistema intern d’informació i/o canal de denúncies
  • Assessorament, acompanyament i formació a l’Òrgan de Compliment (incloent-hi el monitoratge dels riscos penals)
  • Formació per a la prevenció de riscos penals a tots els nivells (direcció, assessoria jurídica, auditoria interna, departaments, etc.)
  • Consultoria per al compliment i, si s’escau, obtenció de les certificacions UNE ISO 37301 i ISO 37001
  • Auditories dels sistemes interns d’informació i compliment dels requisits UNE ISO 37002

Servei integral de Criminal compliance,
Ciberseguretat, Blanqueig de capitals i Secrets empresarials

02. Control del blanqueig de capitals

Implementació dels requisits previstos per la normativa que, bàsicament, es resumeixen en:

  • Obligacions de diligència deguda (normals, simplificades i reforçades)
  • Obligacions d’informació (examen especial, comunicacions per indici i sistemàtiques)
  • Mesures de control intern: Polítiques i procediments, designació de Representants davant el Sepblac, Òrgans de control intern (OCI), unitats tècniques, Manual de prevenció, Examen per expert extern/Informes de seguiment i plans anuals de formació

El blanqueig de capitals suposa un greu risc per a l’empresa, que ha de tenir implementats mecanismes de seguretat i control per prevenir i denunciar

03. Protecció dels secrets empresarials.

Implementació de plans de protecció dels secrets empresarials (invencions no patentades, algoritmes, llistats de clients, estratègies comercials, campanyes de màrqueting), a través del disseny individualitzat dels  següents tipus de mesures:

 • Organitzatives: identificació, classificació, accessibilitat, etc.
 • Tecnològiques: categorització, monitorització, control d’accessos, Data Loss Prevention, Cloud Access Security Broker, etc.
 • Jurídiques: polítiques i clàusules específiques, protocol·lització davant de notari o tercers de confiança, etc.

04. Prevenció d’incidents de ciberseguretat.

Protecció dels sistemes, actius i dades contra els principals riscos i vulnerabilitats tecnològiques:

 • Anàlisi de riscos (Gap Analysis, Auditories, pentesting, etc.)
 • Disseny de controls de seguretat (ISO 27001, Esquema Nacional de Seguretat, NIST)
 • Obtenció de certificacions, especialment, ISO 27001 i ENS, però també ISO 9001 (Qualitat), 14001 (Gestió Ambiental), 45001 (Salut i Seguretat a la feina) i 22301 (Continuïtat del Negoci)
 • Conscienciació a través de sessions de formació
Contacta

Podem ajudar-te?

Envia’ns la teva consulta i les teves dades de contacte i estarem encantats d’atendre’t el més aviat possible. Gràcies per confiar en Font!