Nous límits en les trucades comercials
¿Cuáles son las principales de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, también conocida como Ley "Whistleblowing”?
Ley "Whisleblowing", BOE
26045
post-template-default,single,single-post,postid-26045,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Nous límits en les trucades comercials

límites-llamadas-comerciales-AEPDL’Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Circular sobre la nova regulació per a la realització de trucades comercials que entra en vigor avui, dijous 29 de juny del 2023, com a derivada de l’aplicació de l’article 66.1.b) i de la disposició final sisena de la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions (en endavant, LGT).

La Circular de l’AEPD, que es publica per tal de clarificar la norma –oferint seguretat jurídica tant als qui realitzen les trucades comercials com als usuaris que les reben– estableix els criteris segons els quals actuarà l’Agència en aplicació de la nova regulació, que comporta canvis substancials, i que poden resumir-se en: 

 • A més del consentiment exprés previ, també serà lícit el tractament de les dades personals dels usuaris en el marc de trucades comercials si aquest és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.
 • En el cas que la base de legitimació sigui la satisfacció d’un interès legítim, caldrà realitzar,  amb caràcter previ a l’inici del tractament, un “judici de ponderació” dels drets i interessos en conflicte. En cas de ser requerit, caldrà justificar la corresponent ponderació davant de l’AEPD i, si s’escau, davant dels organismes de supervisió o de resolució de controvèrsies previstos en els codis de conducta que siguin aplicables per raó de la matèria.

  Es vincula la justificació o superació del “judici de ponderació” al fet que l’usuari hagi tingut una relació prèvia amb l’empresa, havent adquirit els seus productes o serveis, i, a més, que els productes oferts per l’empresa siguin similars als que es van contractar amb anterioritat. Aquesta possibilitat només es refereix a les trucades de la mateixa empresa amb la qual s’hagi tingut aquesta relació i no a altres entitats, encara que pertanyin al mateix grup empresarial. A més, si la relació contractual ja no està en vigor i l’usuari no ha fet cap altra sol·licitud o interacció amb l’empresa durant l’últim any, no se’l podrà trucar.

 • No es podran realitzar trucades comercials a números generats de forma aleatòria sense el consentiment previ de l’usuari. L’empresa no les pot realitzar basant-se en el seu interès legítim, ja que, en aquest cas, no preval sobre el dret dels usuaris.
 • Garanties addicionals per a garantir els principis de lleialtat, transparència i  responsabilitat proactiva, segons l’AEPD:
  • A l’inici de cada trucada, cal informar sobre la identitat de l’empresa, la finalitat comercial i sobre la possibilitat de revocar el consentiment o exercir el dret d’oposició a rebre trucades comercials no desitjades.
  • Qualsevol manifestació inequívoca de l’usuari contrària a la recepció de les trucades s’haurà d’entendre com una revocació del consentiment o, si s’escau, de l’exercici del dret d’oposició, i caldrà atendre-ho immediatament.
  • La gravació de la trucada

La Circular de l’AEPD complementa un informe jurídic de maig de 2023 (N/REF: 0040/2023) de la mateixa AEPD, i un document, publicat recentment, que resumeix en 10 punts totes les garanties aplicables pels usuaris a les trucades comercials (“dret a no rebre trucades comercials no desitjades”).