Digital Services Act y Digital Markets Acts-Font-Advocats

Molt probablement, l’ús comercial d’Internet a la Unió Europea viurà canvis molt significatius durant aquest any. L’acció legislativa de les institucions europees afectarà, de manera profunda, àrees tan crítiques com la ciberseguretat, la identitat digital europea, la protecció de les dades personals en les comunicacions electròniques o el desenvolupament de la intel·ligència artificial.

L’impuls legislatiu, que ja es treballava en aquests dos anys anteriors, s’incrementarà durant el primer semestre de l’any, moment en què la presidència del Consell d’Europa correspon a França. El país gal ha preparat un ambiciós pla d’acció legislativa en el qual el desenvolupament d’una sobirania digital europea ocupa un lloc preeminent, àmbit en el qual podem enquadrar les àrees citades.

Però, sens dubte, els canvis de major importància, que afectaran de manera substancial a les empreses que operen a Internet, es produiran a partir de l’entrada en vigor de les dues normatives que regularan directament la prestació de serveis per part de les companyies que operen a Internet: la denominada Digital Services Act (DSA) i la Digital Markets Act (DMA).

Aquest paquet normatiu establirà un nou marc regulador mitjançant el qual es pretén crear un espai digital més segur i just, tant per als usuaris finals com per a les empreses. Aquesta serà la primera gran actualització del marc que va establir la Directiva de comerç electrònic, que, des de l’any 2000, regula la prestació de serveis digitals a la Unió Europea.

Durant aquest llarg període de 22 anys, l’evolució i els canvis de les plataformes i els negocis que operen a Internet ha estat enorme, mentre que la normativa vigent ha quedat clarament obsoleta. Al llarg d’aquest període, el mercat europeu ha experimentat un increment exponencial de la facturació de tot tipus de negocis en línia, que s’estima actualment en xifres superiors als 700 bilions d’euros, i la consolidació del domini de plataformes com Amazon, Google o Facebook.

Al desembre de 2020, la Comissió Europea va presentar una iniciativa per a reformar aquest marc, mitjançant la creació d’un nou bloc de Reglaments –DSA i la DMA–, que pretenen donar resposta a la nova realitat del comerç en línia.

Els beneficis d’aquesta transformació són evidents, però la posició dominant adquirida per algunes d’aquestes plataformes pot afectar profundament sobre les regles de la competència en el mercat i exercir un enorme grau d’influència sobre la democràcia, els drets fonamentals, les societats i l’economia. Poden arribar a condicionar el desenvolupament de futures innovacions o la capacitat d’elecció dels consumidors, així com exercitar un perillós rol de “guardians” (gatekeepers) entre les empreses i els usuaris d’Internet.

Tots dos reglaments han estat objecte de debat en el Parlament Europeu entre els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022. El Parlament va adoptar iniciar el procés de negociacions amb el Consell d’Europa i amb la Comissió Europea. Això significa que el nou paquet normatiu entra en la seva recta final de tramitació i podria ser aprovat abans de final d’any.

Des de Font Advocats, us anirem oferint al llarg de l’any actualitzacions del desenvolupament d’aquestes normatives, així com informes sobre els principals canvis, que serà necessari adoptar per part de les empreses per a adaptar-se a aquest nou marc normatiu.

Contacta amb el nostre equip aquí.